Hydrografisch opleiden, mobiliseren van schepen, sparren en zoeken naar oplossingen van hydrografische – en organisatorische vraagstukken is wat we verstaan onder T&C.

Axel de Meijer maakt deel van het instructeursteam SKILLTRADE en draagt bij aan de opleiding van de nieuw generaties CAT B surveyors. Daarnaast staan we bedrijven en organisaties bij de hydrografische inrichting en mobilisatie van hun materiaal. Deze werkzaamheden worden wereldwijd ontplooid.