Zoals de naam van het meetsysteem al aangeeft is het met deze meting mogelijk profielen te maken van de lagen in de bodem. Dit systeem, wat qua varen als een Singlebeam gevaren dient te worden, maakt daar waar men heeft gevaren dwarsdoorsnedes van de laagopbouw van de onderliggende bodem.
Bijkomend voordeel is dat met geringe aanpassing in de transducers en software wij ook ingegraven kabels en leidingen kunnen traceren.

 

Toepassingen

  • Geofysische bodemlaag opbouw
  • Ondergrondse rotsformaties
  • Opsporen Kabel en leidingen
  • Olie en gas