Een singlebeam systeem wordt ingezet indien er in relatief ondiep water (< 1.5m) wordt gemeten en er geen vlakdekkende informatie wordt gevraagd. Daarnaast zetten we het systeem in als er over grote oppervlaktes (meren) indicatieve diepte informatie gevraagd wordt. Doordat dit systeem slechts met 1 bundel recht naar beneden kijkt kan je met minder correcties af. Hierdoor is het meetsysteem ook op kleinere, minder stabiele meetplatforms in te zetten.

Toepassingen:

  • In- en uitpeilen van ondiepe vaarwegen
  • Inpeilen van gebieden waar geen vlakdekkende informatie gewenst is