Met een multibeam systeem wordt de diepte van de waterbodem “vlakdekkende” ingemeten. Door de hoge punt dichtheid zijn we in staat de bodem met hoge nauwkeurigheid in kaart te brengen.

 

  • Baggerbegeleiding
  • Volumebepaling