Een magnetometer reageert op verstoring van het lokale aardmagnetisch veld. Dit gebeurt meestal door een ijzerhoudend voorwerp. Dus door de verstoringen te registreren maken we een hit list van metalen objecten op de waterbodem. In combinatie met Side Scan Sonar kunnen onderdelen van de hit list die op de waterbodem liggen worden geclassificeerd.

 

Toepassingen

  • Opsporen van wrakken
  • Kabels en leidingen
  • UXO’s (ongesprongen explosieven)