Wij zijn een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in het inwinnen van hydrografische data. Het grootste gedeelte van ons werkgebied ligt binnen Nederland. U moet dan denken aan de rivieren, kanalen, havens en andere water- en vaarwegen. Toch kunt u ons ook in het buitenland aantreffen. Naast de opname van waterbodemdieptes maken we kraanmodellen voor baggerschepen, daarvoor gebruiken we PCX Pro. Ook berekenen we baggervolumes en maken we informatie voor onze opdrachtgevers in de vorm van verschil- en dieptekaarten.

Consultancy en training is een afgeleide van onze werkzaamheden. Of het ondersteuning in de opbouw van een meetschip betreft of opleiding van uw personeel op hydrografisch gebied wij kunnen dit, gezamenlijk met onze partners voor u organiseren en aanbieden.