G2 Surveys is een onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in het inwinnen van hydrografische data. Dit doen we zowel binnendijks met een trailerbaar vaartuig als op het Wad en voor de Nederlands kust.  Naast de opname van waterbodem-dieptes maken we kraanmodellen voor baggerschepen, berekenen we baggervolumes en maken we informatie (kaarten) voor onze opdrachtgevers.

Consultancy en training vormen een verlengstuk van onze werkzaamheden. Of het nu ondersteuning in de opbouw van een meetschip betreft, of opleiding van uw personeel op hydrografisch gebied, wij kunnen dit organiseren en aanbieden. Vanuit ons eigen bedrijf of gezamenlijk met onze partners.